La Fundació Primavera Sound ofereix un taller d’expert al Programa Vitamina

" Tots tenim les nostres creences limitants ": comenta la directora de la Fundació Primavera Sound a la seva conversa amb el grup Vitamina

El dimarts 21 de desembre del 2021 el Programa Vitamina va convidar a la nostra directora Cristina Pujol a participar en un taller sobre lideratge femení i posada en marxa de projectes socials. La sessió, destinada al Tercer Eix del Grup Vitamina de Santa Coloma de Gramenet i liderada per la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU, tenia l’objectiu d’animar les i els joves del grup a liderar els seus projectes socials.

La Fundació Primavera Sound va néixer l’octubre del 2021 amb la intenció de garantir el retorn al territori, especialment el que beneficia a les i els joves, prenent l’educació i la divulgació cultural com a base, amb una vocació de transformació social i posant especial èmfasi a la música com a eina principal de desenvolupament personal i sociocomunitari.

Vitamina és el programa de lideratge ètic i de transformació social com- promès amb joves de col·lectius de barris marcats per l’exclusió perquè es- devinguin un motor del canvi social del seu entorn. Es tracta d’una formació vivencial grupal en habilitats emocionals i socials dirigides a joves d’entre 13 i 17 anys amb l’objectiu de que a través d’aquest espai segur pel seu desen- volupament personal es converteixin en referents positius i liderin proces- sos de transformació social.

La Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU edifica la pau, proposant respostes a conflictes socials i desenvolupant oportunitats per a enfortir la convivencia pacífica entre persones i comunitats. Fundada l’any 2002 a Bar- celona, compta com a puntal amb el programa Vitamina.

Des de les dues Fundacions estem explorant sinergies per aprofitar les nostres coincidències en el treball dels valors de la joventut i la seva incidència en el territori, ja sigui en la nostra implantació en el Barcelonès com en el recent aterratge de l’entitat i del Primavera Sound a Xile, unint forces en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, en especial, el número 4 referent a l’ Educació de qualitat; el número 5 que treballa la Igualtat de gènere; el número 10, relatiu a la Reducció de les desigualtats; el 16, sobre Societats pacífiques i justes; i el 17, que al·ludeix a les Aliances per assolir els ODS.