OBJECTE DE LA FUNDACIÓ

La finalitat de la Fundació, com a entitat independent i transparent, consisteix a fomentar la cohesió social i intercultural, la inclusió social, cultural i econòmica, així com la difusió i divulgació de la cultura a través de l'educació o altres mitjans que puguin generar oportunitats en l'ordre social, econòmic, cultural, artístic i de creixement personal.

Origen

La música mai és només música. És també l’expressió d’un temps i un lloc, és una energia cohesionadora i és un llenguatge compartit capaç d’unir mons. Tampoc els festivals de música mai són només festivals de música. Són també un testimoni del present, un resultat del seu entorn i una oportunitat per a incentivar la inspiració i, com a conseqüència, també la transformació social.

La Fundació Primavera Sound és en gran part la demostració pràctica de totes aquestes idees que des del festival de Barcelona mai s’ha volgut que es quedessin només en el pla teòric. En aquest sentit, Primavera Sound porta més de 20 anys compromesa no sols amb la música en directe, sinó també amb els valors que es poden transmetre gràcies a la notorietat i la visibilitat d’un esdeveniment que cada any és capaç de mobilitzar a Barcelona més de 6.000 treballadors, a més de 200.000 assistents de diferents generacions arribats de tot el món i a tota la ciutat que l’acull.

Així mateix, tal com es va anunciar al juny de 2021,  Primavera Sound ha volgut aventurar-se fora dels límits del Parc del Fòrum i de les dates del festival constituint la Fundació Primavera Sound. Una iniciativa que respon a la pregunta: què pot fer Primavera Sound per Barcelona més què pot fer Barcelona per Primavera Sound, amb la intencionalitat de fer-ho extensiu i replicable als esdeveniments que organitzi l’Univers Primavera Sound.

La Fundació Primavera Sound suposa la integració definitiva del festival i tot l’univers que l’envolta (Primavera Labels, RPS, Primavera Pro…) en el teixit cultural de la ciutat, formant part de la realitat urbana que l’acull i incidint en ella ateses les necessitats dels diferents col·lectius i les diferents zones implicades directament o indirectament a Primavera Sound.

Algunes de les actuacions solidàries de l’univers Primavera Sound, així com diverses accions de responsabilitat social corporativa, que fins ara no tenien la vertebració o la visibilitat necessàries s’estendran, es potenciaran i s’integraran ara dins de la Fundació Primavera Sound.

Perquè la música i els festivals de música, quan estan implicats i orientats al retorn social, són més que música i més que festivals de música.