DONACIONS
35,00%
DONACIONS PLURIANUALS
40,00%
* Límit 10,00% base imponible (ingressos menys despeses) DONATIVUS PLURIANUALS: Donatius durant 3 anys i que els imports de cada any siguin iguasl o superiors a l’any anterior.

FINS A 150 €
80,00%
RESTA DE BASE
35,00%
* Límit 10,00% base liquidable: Suma de totes les rendes netes ( menys les reduccions per aportacions a plans de pensions, pensions compensatòries o per tributació conjunta).

FINS A 150 €
80,00%
RESTA DE BASE
40,00%
*Deducció de la quota íntegra de l’Impost corresponent (límits apliquen).

ALBERTO GUIJARRO
Presidente
CRISTINA PUJOL
Secretària no patrona
PABLO SOLER
Vocal
GABI RUIZ
Vocal
DAVID PARCERISA
Vocal

Equip

CRISTINA PUJOL
Aliances estratègiques i direcció de projectes.
AINARA G. MARAÑÓN
Fundrasing, esdeveniments i xarxes socials.

Missió

Des de la Fundació treballem per a fomentar la cohesió social, econòmica i cultural proporcionant oportunitats per al creixement personal, social i artístic de joves en risc d'exclusió social, facilitant l'accés a la cultura a les persones amb menys recursos

Visió

La transformació social a través de la cultura, amb la música com a eina principal de desenvolupament personal i soci comunitari.

Valors

CONFIANÇA I APODERAMENT

Volem establir relacions i llaços que ajudin a creure en la labor que realitzem entre tots i totes, aportant mitjans per a ampliar aquesta capacitació i fomentant els ja existents.

INCLUSIÓ i IGUALTAT

La diversitat i la diferència formen una part essencial del nostre món. Creiem en el valor d’aportar perspectives múltiples, i comptar amb contribucions de persones i comunitats diverses per a poder construir una societat millor.

COMPROMÍS I VALENTIA

Creiem en les persones, empreses i institucions que treballen en pro de la transformació social i en la necessitat de poder denunciar amb valentia les injustícies identificades en el terreny.

En Fundació Primavera Sound som persones compromeses no sols amb la nostra labor, també més enllà d’ella: ens comprometem amb les persones i les seves necessitats, inquietuds i desenvolupament, per a treballar juntes en una societat més justa per a tots i totes.